Skalbaggar på död tall i skogen vid Källtorpssjön och vid Långviksträsk

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockolms län utfördes sommaren 2011 en inventering av skalbaggar levande på död tall i två områden. Denna inventering har till avsikt att bistå med kunskap om förekomst av dessa arter och bedömning av områdets naturvärde som en lämplig biotop.

Kontakt