Romsk kraft - En inspirationsbok

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-443-1

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 102

Publikationstyp: Annan

Det här är en inspirationsbok om vägar till utbildning och arbete. Bokens syfte är att inspirera romska och icke-romska vuxenutbildare, tjänstemän och aktörer på arbetsmarknaden.

Kontakt