Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-426-4

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram två korta skrifter som beskriver klimatets förändring inom regionen respektive riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län. Skrifterna syftar till att stödja och underlätta arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Kontakt