Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-401-1

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel

Regeringen har genom sin handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål tagit ett krafttag mot ett av vår tids mest avskyvärda utnyttjande av människor.

Som ett led i detta arbete har Länsstyrelsen i Stockholms län fått flera uppdrag från regeringen, däribland att i Sverige utveckla samt effektivisera samverkan mellan framförallt myndigheter, men också mellan myndigheter och frivilligorganisationer.

Dessa nationella riktlinjer har tagits fram i samarbete med Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel (NMT) som samlar de myndigheter som arbetat längst med människohandelsfrågan i Sverige.

Kontakt