Miljökvalitetsnormer för vatten

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-449-3

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Enligt åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt behöver kommunerna utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Som en följd av detta har Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Upplands Väsby kommun utarbetat denna vägledning för tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten inom den fysiska planeringen.

Kontakt