Mälaren om hundra år

Om publikationen

Löpnummer: 2011:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-448-6

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Rapporten syftar till att lyfta frågan om klimatförändringar med fokus på havsnivåhöjning med konsekvenser för Mälaren som dricksvattentäkt på lång sikt.

Kontakt