Klimatförändringar och Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: 2011:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-407-3

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Arbetet med att analysera konsekvenser av klimatförändringarna och vårt behov av anpassningsåtgärder inom regionen är i startfasen. Rapporten är tänkt att utgöra ett stöd till olika aktörer inom regionen samt att vara ett komplement till övrigt arbete som pågår avseende anpassning till ett förändrat klimat.

Kontakt