Kartläggning av riskerna för översvämning i tunnelsystemen i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:24

Diarienummer: 452-10-6859

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-442-4

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2011:24

Länsstyrelsen i Stockholms län har kartlagt riskerna för översvämningshot på centrala funktioner i systemet med trafik- och försörjningstunnlar under Stockholm samt lämnat förslag på åtgärder för höjd säkerhet i dessa system.

Kontakt