Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kartläggning av riskerna för översvämning i tunnelsystemen i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:24
Diarienummer:
452-10-6859
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-442-4
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2011:24

Länsstyrelsen i Stockholms län har kartlagt riskerna för översvämningshot på centrala funktioner i systemet med trafik- och försörjningstunnlar under Stockholm samt lämnat förslag på åtgärder för höjd säkerhet i dessa system.

Kontakt