Inventering av asknätfjäril i Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Enligt ett förslag till det nationella åtgärdsprogrammet för asknätfjäril bör fjärilen inventeras varje år från 2005 fram till det år då populationerna kan betraktas som helt säkerställda. Totalt utgörs den svenska populationen av asknätfjäril idag av mindre än 2 000 reproducerande individer.

Kontakt