Flykting i Stockholms län. Så gick det sedan...

Om publikationen

Löpnummer: 2011:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-437-0

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har, med hjälp av SCB, genomfört en studie för att synliggöra tillståndet i länet och beskriva utvecklingen över tid för nyanlända flyktingar. Utgångspunkterna är indikatorerna demografi, ungdomars väg genom grundskola och gymnasium, svenska för invandrare (Sfi), högre utbildning, sysselsättning, inkomst och boende.

Kontakt