Violgubbe och fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2010:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1654 - 8604

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett i uppdrag till Norrtälje Naturvårdsstiftelse att göra en sammanställning av de fynd som är gjorda av rödlistade violgubbe i Norrtälje kommun. Uppdraget har getts inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter.

Violgubbe och många fjälltaggsvampar är hotade i hela Europa
och för flera arter har Sverige en stor andel av den europeiska
populationen och därmed ett särskilt bevarandeansvar.

Kontakt