Uppföljning återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 5

Publikationstyp: Rapport

Under 2009 genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län en återintroduktion av större vattensalamander i Judardammen. Under parningsperioden april till maj flyttades 100 adulta salamandrar till Judardammen från den närbelägna Olovslundsdammen. Tanken var att de yngel som föddes under sommaren sedan skulle vara präglade på Judardammen.

Efter leken kunde 96 av de 100 djuren återföras till ursprungslokalen i Olovslund. I augusti och september 2009 konstaterades att drygt 400 årsjuveniler lämnade Judardammen.

Kontakt