Taggig hjorttryffel nationell inventering 2005-2009

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2010:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISBN: 978-91-7281-384-7

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 135

Publikationstyp: Rapport

Taggig hjorttryffel är en av de arter som ingår i storsatsningen åtgärdsprogram för hotade arter. För Stockholms del omfattar satsningen ett 100-tal arter och åtgärdsprogrammet för taggig hjorttryffel är ett av de program där Stockholms län har nationellt koordineringsansvar.

Taggig hjorttryffel är en underjordisk och exklusiv svamp som är klassad som starkt hotad i rödlistan (Gärdenfors 2005).

Kontakt