Systemtyper och klimatfaktorer

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-397-7
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala klimatanpassningsarbetet. Det innebär att stödja kommuner och andra aktörer för att underlätta planering och genomförande av lämpliga åtgärder.

Kontakt