Systemtyper och klimatfaktorer

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-397-7

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala klimatanpassningsarbetet. Det innebär att stödja kommuner och andra aktörer för att underlätta planering och genomförande av lämpliga åtgärder.

Kontakt