Småsvalting i Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utfördes sommaren 2010 en inventering av tre tidigare kända lokaler för småsvalting i Mälaren inom Stockholms län. Asknäsviken, Sandudden och en lokal i närheten av Lundhagsbadet omfattades av inventeringen. Samtliga lokaler ligger längs Ekerös södra stränder. Arbetet är ett resultat av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter, där småsvaltingen ingår.

Kontakt