Marin samverkansplan för BSPA Stora Nassa Svenska Högarna webbrapport

Om publikationen

Löpnummer: 2010:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-402-8

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Marin samverkansplan för BSPA Stora Nassa-Svenska Högarna.

Denna samverkansplan för BSPA-området Stora Nassa – Svenska Högarna har arbetats fram i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, organisationer och andra sakägare.

Samverkansplanen innehåller beskrivningar av bevarandevärdena i området och faktorer som kan påverka värdena, samt åtgärder som ska minska denna påverkan.

Kontakt