Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-393-9
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Regeringen har genom sin handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål tagit ett krafttag mot ett av vår tids mest avskyvärda utnyttjanden av människor. Som ett led i detta arbete har Länsstyrelsen i Stockholms län fått ett flertal uppdrag från regeringen. Däribland att på nationell bas utveckla samt effektivisera samverkan i arbetet mot människohandel och prostitution, framförallt mellan myndigheter men även mellan myndigheter och frivilligorganisationer.

Det material du nu har framför dig är en reviderad version av det material som Länsstyrelsen i Stockholms län tog fram 2009 i samarbete med UNIFEM nationell kommitté i Sverige. Det Nationella Metodstödsteamet (NMT) har även bidragit med sin kompetens och materialet innehåller bland annat intervjuer med aktörer inom NMT.

Syftet med materialet är att förmedla en grundläggande kunskap kring prostitution och människohandel. En grundläggande kunskapsbas inom området är ett ovärderligt verktyg för att uppnå en effektiv samverkan, vilket i sin tur är en nödvändighet för att effektivt förebygga och motverka dessa problem.

Kontakt