Mälardalens unika parklindar – en skötselvägledning

Om publikationen

Löpnummer: 2010:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Mälardalens bestånd av parklind är unikt i Europa. Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårds­anläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet.

Parklinden utgör ett grundläggande element i många av våra parker och alléer, framför allt i herrgårds- och slottsanläggningar kring Mälaren. Idag är dock träden åldriga och inte sällan skadade till följd av felaktig eller bristfällig skötsel. I många fall saknas det även strategier för hur man på lång sikt ska sköta och föryngra anläggningarnas lindbestånd.

Kontakt