Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren 2010

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 8

Publikationstyp: Annan

I syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt till områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren, har länsstyrelserna runt Mälaren1 utifrån gällande lagstiftning och förarbeten gjort en tolkning av vad LIS kring Mälaren kan innebära.

Kontakt