Konsekvens och sårbarhetsanalys

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-398-4

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Denna skrift beskriver hur man gör en konsekvens- och sårbarhetsanalys med avseende på klimatförändringar. För att kunna göra en analys av en så komplex fråga som klimatförändringarnas påverkan på samhället, behövs stöd av en metod.

Kontakt