Klimatanpassningsplan

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-396-0
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Den här skriften beskriver en process för att underlätta klimatanpassningsarbetet. För att anpassa samhället till ett förändrat klimat behöver man bedöma på vilket sätt klimatförändringarna kommer att påverka samhället, det vill säga vilka konsekvenserna kan bli.

Kontakt