Källor i Stockholms län – Miljöövervakning 2007–2008

Om publikationen

Löpnummer: 2010:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-394-6

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 75

Publikationstyp: Rapport

Under hösten 2007 och våren 2008 genomfördes en undersökning av kallkällor i Stockholms län. Syftet var att följa upp en tidigare genomförd inventering och provtagning av källor och att utöka underlaget inför valet av provtagningsstationer till ett slutgiltigt miljöövervakningsprogram av grundvatten i Stockholms län.

Kontakt