Inventering av större vattensalamander i Skogskyrkogården

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 4

Publikationstyp: Rapport

2009 observerades större och mindre vattensalamander i dammen vid Hoppets kapell i Skogskyrkogården
av Jonas Hedlund, Tyresö Naturskola. Vid samtal med kyrkogårdsarbetarna framkom att dessa förekomster var kända för dem.

Kontakt