Utterns förekomst i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2009:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISBN: 978-91-7281-335-9

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Det visar sig att det går långsamt bättre för uttern i vår region. Den norra delen av länet har nu relativt god utterförekomst, medan arten förekommer mer sparsamt i den södra delen. Även här verkar det dock ske en långsam återetablering, framför allt i de södra delarna av Botkyrka och Södertälje kommuner. Att uttern tar tillbaka äldre utbredningsområden är mycket glädjande. Uttern är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och har även försetts med ett åtgärdsprogram som gäller under åren 2006-2010.

Kontakt