Småsvalting i Mälaren - åtgärdsprogram

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utfördes en inventering av tio sedan tidigare kända lokaler för småsvalting i Mälaren.

Lokalen mellan Asknäsviken och Sandudden, här kallad Norra Sandudden, inventerades senast 2002 och övriga lokaler 2007. Småsvalting påträffades vid samtliga lokaler. Baserat

Kontakt