Marina naturreservat för bättre havsmiljö

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2009:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

I Stockholms län finns tre marina naturreservat – Fifång, Nåttarö och ÅlöRånö – och fler är på gång. Det är angeläget att öka kunskapen om naturvärdena under havsytan. Sedan några år tillbaka genomför Länsstyrelsen marinbiologiska under sökningar. Avsikten är att få kunskap för att effektivt kunna vårda och bevara värdena

Kontakt