Kolonistugor – tips och råd vid renovering

Om publikationen

Löpnummer: 2009:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 16 52 - 31 48

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

Kolonistugor har uppförts i Stockholmsområdet
sedan början av 1900-talet. Koloniområdena berättar om en svunnen tid och de människor och det samhälle som skapade dem. Genom att vårda och renovera kolonistugorna varsamt kan också framtidens stockholmare få uppleva den här delen av vårt kulturarv.

Kontakt