Knubblårsbarkfluga och gulbukig jättevapenfluga i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen syftar till att klargöra knubblårsbarkflugans, Solva marginatas nuvarande utbredning i länet samt att studera flugans biologi, ekologi och långsiktiga fortlevnad.

Som ett sidouppdrag ingick även att försöka återfinna gulbukig jättevapenfluga, Stratiomys chamaeleon vid en tidigare fyndlokal i Sandemar i Haninge kommun.

Kontakt