Inventering av lindlevande skalbaggar i Torsåkers allé

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockolms län utfördes sommaren 2009 en inventering i lindallén i Torsåker, Upplands Väsby kommun.

Denna inventering har till avsikt att bistå med bedömning av områdets naturvärde utifrån förekomst av hotade, sällsynta eller på annat sätt intressanta skalbaggsarter starkt bundna till lindbestånd.

Kontakt