Inventering av gölgroda i Norrtälje Kommun

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Gölgrodan Rana lessonae klassas idag som sårbar. Artens kända utbredningsområde i Sverige är snävt och flertalet lokaler ligger inom några kilometer från Bottenhavet i Norduppland. Denna population har visat sig vara uppdelad i tre genetiskt skiljda subpopulationer varav två tycks sakna kontakt med varandra.

Den snäva utbredningen gör arten extra hotad. I Norrtälje har det länge figurerat uppgifter om att gölgroda skulle ha påträffats i Norrtälje kommun.

Kontakt