Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Vid Kapellskär i Rådmansö socken i Norrtälje kommun finns den enda kända växtplatsen i Norden för gräset stor tofsäxing. Fagning, slåtter och höbärgning bör genomföras årligen.

Den årliga räkningen av antalet tuvor, och ax bör fortsätta hos både den ursprungliga populationen och de utplanterade tuvorna. Art/area-analysen bör också följas upp och inventeringar bör genomföras årligen under en 10-årsperiod.

Kontakt