Strandexploatering kring Mälaren – en förändringsstudie

Om publikationen

Löpnummer: 2008:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-329-8

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport jämför den fysiska exploateringen längs Mälarstränderna baserad på antal, typ och längd av bryggor mellan åren 1960 och 1999. Den visar att Mälarstränderna är utsatta för ett ökande exploateringstryck.

Kontakt