Socialtjänsten och barnen 2008

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-301-4

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

I barnuppdraget har länsstyrelserna under två år genomfört en omfattande tillsyn av den sociala barn och ungdomsvården. I denna rapport redovisas iakttagna styrkor, svagheter och trender.

Kontakt