Samhällsviktig verksamhet i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:06

Diarienummer: 450-07-41935

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-300-7

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Hotet om en ny världsomspännande influensapandemi har under de senaste åren lyfts fram av bland annat FN:s världshälsoorganisation (WHO). Erfarenheter från tidigare influensapandemier talar för att alla samhällssektorer kan komma att drabbas av en omfattande sjukfrånvaro bland anställda. Med anledning av detta bör alla verksamhetsansvariga och i synnerhet de inom samhällsviktig verksamhet ha en beredskap för hur verksamheten ska kunna bedrivas även under en pandemi.

Länsstyrelserna fick i regleringsbrev för verksamhetsåret 2007 i uppdrag att kartlägga samhällsviktig verksamhet inom länen.

Kontakt