Marin naturinventering av Nåttarö

Om publikationen

Löpnummer: 2008:03

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-295-6

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Nåttarö har pekats ut som ett skärgårdsområde som sannolikt hyser höganaturvärden och samtidigt har en låg påverkansgrad. På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomförde i augusti 2007 Sveriges Vattenekologer AB en marinbiologisk undersökning av Nåttarös grundområden.

Syftet med den marinbiologiska undersökningen var att undersöka om området innehåller de förväntade höga marina naturvärdena. Resultaten från undersökningen skulle också användas som underlag till en habitatkarta
över området.

Kontakt