Inventering av asknätfjärili Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Asknätfjärilen omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Asknätfjärilens livsmiljöer ska därför ingå i Natura 2000-nätverket av skyddade områden.

Stockholms län har ett särskilt stort ansvar när det gäller denna art eftersom betydande delar av landets populationer finns inom länet, närmare bestämt i Norrtälje kommun.

Kontakt