Förorenade områden – inventering av brandövningsplatser i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-326-7

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Landets länsstyrelser genomför på uppdrag av regeringen en identifiering och inventering av misstänkt förorenade områden i varje län. Arbetet finansieras med medel från Naturvårdsverket.

Syftet är att uppfylla det nationella miljömålet om att lämna över en giftfri miljö till kommande generationer.

I denna rapport har brandövningsplatser kartlagts.

Kontakt