Vindkraft i Stockholms län planeringsunderlag

Om publikationen

Löpnummer: 2007:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-259-8

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram det här övergripande planeringsunderlaget för större vindkraftsanläggningar för länets land- och havsområden.

Detta planeringsunderlag utgör avrapporteringen av uppdraget till regeringen.

Kontakt