Vattenplanering i översiktsplaner

Om publikationen

Löpnummer: 2007:29

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-283-3

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport beskrivs en metodik för att ta fram responsindikatorer för miljömålsuppföljning av de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktliga mark- och vattenplaner. Metodiken presenteras här i formatet av en kortfattad handboksliknande text för att förenkla praktisk användning och tillämpning. Arbetet har skett inom ramen av projektet ”Metod för att ta fram responsindikatorer för de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen”, förkortat till MERIVA-projektet.

Kontakt