Trafikbuller i bostadsplanering – en vägledning för detaljplaneläggning

Om publikationen

Löpnummer: 2007:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-277-2

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Denna vägledning syftar till att ge stöd i den fysiska planeringen av bostäder i bullerutsatta lägen i Stockholms län. Vägledningen är framtagen utifrån de planeringsförutsättningar som nu råder i länet men med förhoppning om att i framtiden kunna anpassas till mer gynnsamma förutsättningar då tekniska lösningar har reducerat bullret vid källan.

Kontakt