Strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:26

Diarienummer: 511-2004-43748

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-280-2

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 146

Publikationstyp: Rapport

Länsstrategin ska ge Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vägledning och samsyn i arbetet med formellt skydd av skogsmark. Länsstrategin är även i hög grad riktad till markägare, markägarorganisationer och skogsbrukets övriga aktörer, samt till kommuner, ideella organisationer, centrala myndigheter och andra berörda.

Kontakt