Strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2007:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-280-2

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 146

Publikationstyp: Rapport

Detta är en strategi för inrättandet av naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal i skog i Stockholms län.  Länsstrategin ska ge Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vägledning och samsyn i arbetet med formellt skydd av skogsmark.

Kontakt