Storskarv i Mälaren

Om publikationen

Löpnummer:
2007:14
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-264-2
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Mälarens häckande bestånd av storskarv, representerat av underarten Phalacrocorax carbo sinensis, inventerades under perioden 22–29 april 2007. Inventeringen utfördes på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. Detta var fjärde året i rad som beståndet inventerades heltäckande och på ett enhetligt sätt. Använd metod var som vanligt räkning av aktiva bon, i flertalet fall i samband med landstigning på holmen. Inventeringen innefattade både en kontroll av cirka 65 kända eller tänkbara häckningslokaler för storskarv, och ett eftersök av eventuella nya kolonier.

Kontakt