Riksintresset Södertälje hamn

Om publikationen

Löpnummer:
2007:16
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-266-6
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sjöfartsverket har därför tagit initiativ till att i detta projekt tillsammans med Banverket Östra Banregionen och Vägverket Region Stockholm ta fram denna rapport.

Ett övergripande syfte med arbetet har varit att skapa en gemensam syn och ställningstagande mellan berörda myndigheter till hur riksintresset Södertälje hamn ska beskrivas och närmare preciseras.

Kontakt