Redargårdarna på Björkö-Arholma

Om publikationen

Löpnummer: 2007:25

Diarienummer: 432-07-18335

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-279-6

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Syftet med den här rapporten är att i samband med byggnadsminnesförklaringen sprida kunskapen om det värdefulla kulturarv som redargårdarna är.

Förhoppningen är att den ska vara till glädje för både boende och besökare på Björkö-Arholma.

Kontakt