Redargårdarna på Björkö-Arholma

Om publikationen

Löpnummer: 2007:25

Diarienummer: 432-07-18335

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-279-6

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Hösten 2007 förklaras Blekunge redargård på Björkö i Norrtälje kommun som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Det innebär att miljön och byggnaderna ska bevaras i befintligt skick och berätta om den epok som gav upphov till miljön.

Kontakt