Inventering av vattenväxter 2006

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 11

Publikationstyp: Faktablad

Under 2006 inventerade Länsstyrelsen tio sjöar med avseende på kärlväxter, kransalger och mossor. De tio sjöarna var Aspdalssjön, Storsjön, Losjön, Viren, Largen, Tärnan, Lilla Ullfjärden, Stunnträsk, Träsksjön och Öran.

Kontakt