Inventering av makrofyter i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Under 2007 undersökte Calluna AB vegetationen i sammanlagt 27 sjöar i Stockholms län på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Denna rapport redovisar resultaten av dessa inventeringar av akvatiska makrofyter, ger bedömningar av miljökvalitet med hjälp av växterna, samt ger underlag för beslut om skydd.

Kontakt