Förorenade områden: Inventering av sågverk, industrier för tillverkning av fiberskivor, massa och papper samt oorganisk kemisk industri i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-269-7

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Arbetet med efterbehandling av förorenade områden är ett långsiktigt projekt. Syftet med inventering och riskklassning är att ge ett underlag för att kunna prioritera vilka objekt som utifrån risksynpunkt är mest angelägna att gå vidare med i efterbehandlingsarbetet, och att höja medvetenheten hos berörda parter om miljöriskerna. Klassningen är ett tidsdokument över objektets nuvarande status och blir inaktuell så snart ytterligare steg tas i efterbehandlingsprocessen.

Kontakt