Fågelskär i Mälaren 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:22

Diarienummer: 5021-2006-096547

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-276-5

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Mälarens fågelskär inventerades heltäckande för tredje året i följd. Även sjöns häckande bestånd av storskarv har inventerats, för fjärde året i rad. Dessa inventeringar har utförts på initiativ av Mälarens vattenvårdsförbund samt länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. De utgör viktiga led i ett miljöövervakningsprogram som avser att följa olika sjöfåglars numerär över tid. Fåglar anses vara goda indikatorer på miljötillståndet.

Kontakt